Connect with us

Actualitate

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă ITM Alba. 817 salariați ai angajatorilor controlați

Published

on

itm alba Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă ITM Alba. 817 salariați ai angajatorilor controlați itm alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 20.03.-24.03.2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Advertisement

Total unităţi controlate: 46

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 817

Din care – femei : 332

Număr deficienţe constatate: 115

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 9

Advertisement

-din care: – 4 amenzi- 62.000 lei ( 60.000 lei –amendă aplicată la 2 angajatori pentru 3 persoane depistate in lucru fără forme de angajare – art.260 alin.1.lit.”e” C.M.);

– 5 avertismente;

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 24

Număr deficienţe constatate: 46

Advertisement

Număr de măsuri dispuse : 46

Angajatori sancționați: 23

Nr. sancţiuni aplicate: – 46 din care:

– 46 avertismente;

Nr.evenimente în curs de cercetare : 2

Advertisement

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

In data de 30.03.2023, ora 10,00, în Sala de ședinte a D.G.A.S.P.C.Alba, din municipiul Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, va avea loc o întalnire cu angajatorii din județul Alba, cu reprezentanți ai acestora pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, cu reprezentanți ai Serviciilor Externe de Prevenire și Protectie, ocazie cu care vor fi diseminate aspecte legislative în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și prezentarea acțiunilor pe care le va desfășura I.T.M. Alba în acest domeniu pe parcursul anului 2023.

Cei interesați sunt așteptați la data și ora consemnată mai sus.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

1 Comment

1 Comment

 1. Inna

  august 7, 2023 at 11:09 am

  Felicitari Inspectiei Muncii Alba pentru aceste rezultate impresionante si actiuni bine planificate! Evolutia pozitiva pe care o aduce acest program cadru de actiuni al Inspectiei Muncii Alba este evidenta si vorba de diminuarea fenomenului muncii nedeclarate, lucrand in echipa si impunand masuri adecvate, rezultatele se vad si contribuie la o societate mult mai bine reglementata.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *