Connect with us

Actualitate

Activitatea de control ITM Alba: 838 de salariați ai angajatorilor controlați, 9 sancţiuni aplicate angajatorilor

Published

on

control itm alba activitatea de control itm alba: 838 de salariați ai angajatorilor controlați, 9 sancţiuni aplicate angajatorilor Activitatea de control ITM Alba: 838 de salariați ai angajatorilor controlați, 9 sancţiuni aplicate angajatorilor albatv control itm alba

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ȘI AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ÎN PERIOADA 09.05. – 13.05.2022

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09.05. -13.05.2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Advertisement

Total unităţi controlate: 38

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 838

Din care – femei : 549

Număr deficienţe constatate: 109

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 9

Advertisement

Din care : – 5 avertismente;

– 4 amenzi in cuantum de 7.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 29

Număr deficienţe constatate: 60

Advertisement

Număr de măsuri dispuse : 60

Angajatori sancționați: 30

Nr. sancţiuni aplicate: – 60

 • 57 avertismente;
 • 3 amenzi in cuantum de 17.000 lei;

Nr.evenimente in curs de cercetare : 2

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Advertisement

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *