30 septembrie, data limita de plata a taxelor

Contribuabilii au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru a-și achita taxele și impozitele locale

fără a le fi aplicate penalități. Dacă nu vor face acest lucru până în 30 septembrie vor suporta penalități de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *