Bani de liceu

Elevii fără prea mari posibilități financiare pot beneficia de 180 de lei în urma programului „Bani de liceu”.

 

bani liceu

 

Programul național de protecție socială își dorește să ajute elevii cu 180 de lei lunar, iar cererile se depun în perioada 15 septembrie – 1 octombrie. Cei care își doresc să depună cererea trebuie să dețină următoarele documente: a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului; b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; e) adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *