Indemnizații de șomaj pentru absolvenți

Absolvenții promoției 2015 pot beneficia de indemnizație de șomaj!

 

indemnizatii

Pentru a obține cei 250 de lei timp de șase luni, aceștia trebuie să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba sau la alți furnizori de servicii specializate, acreditați conform legii. Absolvenții care se integrează pe piața muncii au și anumite facilități, dacă sunt angajați pe o perioadă nedeterminată și își păstrează locul de muncă pentru un an.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

— Actul de identitate în original şi copie;
Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventualele restricţii medicale;
Actele de studii/calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ.

Și angajatorii care încadrează în muncă absolvenți beneficiază de facilități în funcție de nivelul de studii al celor angajați. Aceștia primesc 500 de lei pentru absolvenții de ciclu inferior al liceului, 600 de lei pentru absolvenții de liceul sau școli post liceale și 750 de lei pentru cei care au finalizat un ciclu de studii superioare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *