Examen de capacitate pentru judecători și procurori

Judecătorii și procurorii care au efectuat un stagiu de pregătire de un an vor susține examenul de capacitate. Înscrierile vor dura până în 2 septembrie.

 

examen

 

Dosarele de înscriere se depun la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi trebuie să includă:

cererea de înscriere

diploma de absolvire a INM (copie);

referatele de evaluare şi avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta;

– fişa de stagiu (original). 

Judecătorii și procurorii stagiari sunt numiți în funcție de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pe baza mediei generale – media aritmetică a rezultatelor finale a celor doi ani de studiu și ale examenului de absolvire a Institutului Național al Magistraturii. După perioada de stagiu de un an, aceștia trebuie să participe la examenul de capacitate. Nota minimă pentru promovare este 7.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *