Admitere 2014, la universitatea albaiuliana

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia si-a stabilit recent, intr-o sedinta a Senatului, conditiile si calendarul admiterii pentru anul 2014. Inscrierile incep astfel pe 14 iulie, iar taxa de inscriere este de 150 de lei.

admitere-2014-la-universitatea-albaiuliana

Admiterea 2014 se organizează în perioada 14 iulie – 22 august 2014 conform următorului calendar:
– 14 iulie – 24 iulie: înscrierea candidaţilor
– 25 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorie/ competenţă lingvistică
– 26 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie
– 28 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii
– 28 iulie – 1 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă
– 4 – 8 august, 11 – 14 august şi 18 – 22 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Pentru studiile de licență, admiterea se face in 2014, pe baza mediei de la bacalaureat, care va conta 100%, cu excepţia specializărilor: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Educaţie fizică şi sportivă, Teologie ortodoxă pastorală, Muzică religioasă şi a programelor cu predare în limba engleză. Pentru studiile în limba engleză, candidatii vor sustine o proba de competenta lingvistica eliminatorie, notata cu calificativul admis/respins.

Deocamdata nu s-a recurs la majorarea taxelor de studii si nici a taxei de inscriere. Cuantumul taxei anuale de studii mai poate insa suferi modificări în conformitate cu eventualele noi prevederi legale, venite din partea Ministerului Educatiei Nationale. În acest caz, conform Legii, va fi adus la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea sesiunii de admitere.

In ceea ce priveste numarul de locuri propuse pentru anul universitar 2014-2015, acesta se va aproba numai după anunţarea de către Ministerul Educatiei Natioanele a locuri subvenţionate pentru toate universităţile din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *