Ghidul specific pentru servicii sociale, in consultare publica

POR 2014-2020: Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități – în consultare publică până pe 4 februarie

Versiunea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei
prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de
Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale,  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost
aprobată marți, 03.01.2017, și publicată în site-ul programului 
www.inforegio.ro

 Eventualele observații/comentarii sau propuneri pentru apelul descris în Ghid se pot
transmite la adresa de e-mail până la data de 04.02.2017, ora 16,00.

 Ghidul specific este destinat potențialilor solicitanți pentru acest apel de
proiecte, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de
consultare publică.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este
cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat ”Ghidul
solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR
2014-2020”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *